Kategorier
Det twittrade

Inget att bry sig om, endast test…

Twitter Tools, plug-in i WP, testar dess förmågor. Tar den och stryper text vid lämpligt ställe? Funkar default hashtag? Nu är fält inställt på No i aktt_notify_twitter, men angett att post ska skickas till twitter.

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.