Kategorier
Arbeta med kommunikation Webbnärvaron

Snabbkurs i att skapa en webbplats

Har du blivit ombedd att se över en webb och de vill att du ska föreslå förändringar? Står du i startgropar hos ditt företag eller organisation och tänker fixa ny webbplats? Du vet vad du själv gillar, men vet inte var du ska börja? Hur strukturera upp allt? Eller är det så att det bara är ”designen” som de vill fixa till och bett dig titta på det?

För den som är intresserad, här kommer en liten snabbkurs ”snabbt” formulerat.

Det kan vara så att ditt uppdrag från början är för svårt. Inte så att du inte kan komma med mycket mycket bra förslag (vilket du kommer), bara det att designen är underordnad själva hjärtat av webbplatsen – dess innehåll, text, vinkling och struktur. Dvs att det är först o främst struktur, syfte, text, struktur, vad den ska innhålla, VARFÖR, till vem osv som är den viktiga frågan. Svaren på dessa saker ger hur webbplatsen ska byggas ihop, även designmässigt. Design är även navigering, dvs vi orienterar oss mycket via hur det ser, hur ytor förhåller sig till varandra, vad som skapar fokus för ögat, osv.

En del generella saker i punktform som du kan ta med dig

  • Användarcentrerad design – webbplatsen ska byggas utifrån besökarens/kundens behov. Detta kanske inte låg i ditt uppdrag, utan bara design, men det är svårt att ändra design om innehållet och tanken inte funkar. VEM som är kunden, tänkt kund osv, avgör vilken webbplats som ska byggas. Enkla card-sorting övningar med konsulter men även besökare ger bra svar på behoven. Ger även svar på nästa punkt, strukturträd. Om du undrar vad card-sorting innebär så är det enkelt att söka fram på nätet, ett av många är http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide
  • Strukturträd – hur informationen hänger ihop. Ger svar på hur info bakas ihop, var det är överflödigt, hur vissa menyer kan byggas.
  • Lista på funktioner – definieras när webbplatsen erbjuder något utöver ren statisk information. Exempel på vanliga funktioner är Sök, kontaktformulär, nyhetslistning, kalender, anmälningsmöjligheter, skriv-ut, webshop, Share-möjligheter (dela via Facebook, Twitter t ex). Inom varje funktion döljer det sig sen givetvis en uppsjö olika möjligheter.
  • Tema – är ett sätt att bygga design kring association mot webbplatsens ämne. Om den handlar om skolmaterial så kan designen innehålla element som anspelar på just skola, pennor, whiteboards eller liknande. Tema är inte så vanligt förekommande utan många kör mer på grafisk symbolik som mer har med förhållande mellan webbplatsens delar än av vad webbplatsen handlar om.
  • Typsnitt och läsbarhet – texten ÄR design och ett bra typsnitt, framförallt i rubriker, kan göra susen. Så kallade webbsäkra typsnitt var mer viktiga förr. Med dagens skärmar så skapas det bra kontrast och läsbarhet även för många mer grafiskt tilltalande typsnitt (okej, fonter…för att vara korrekt).
  • Wireframe – något webbyggarna gärna behöver är skisser på huvuddragen av hur det ska se ut. Papper, penna, färgkritor osv, allt funkar. Häri ligger egentligen kunskapen om den goda webbdesignen. Hur element ska relateras, vad som är tyngdpunkten för ögat, vilka färger ger bättre läsbarhet, vilka ytor tenderar att vara blinda för besökaren, osv. Det finns bra program att göra wireframes via datorn. T ex http://www.mockflow.com/http://www.axure.com/,http://www.balsamiq.com/products/mockups.
  • Vitt ska inte underskattas – god webbdesign vet hur vita partier används, för vita partier erbjuder vila för ögonen och skapar därmed en bättre möjlighet att framhäva det man vill framhäva.
  • Aktiviteter – vad är tanken att besökaren ska göra vid besöket? Avgör behoven av funktioner. Många webbplatser verkar ha som enda syfte att besökaren ska läsa OM, men inte vad företaget/organisationen kan göra för kunden/besökaren. Typexempel är webbplatser där konsulter berättar om vem de är och vad de gjort, men sällan vad de kan GÖRA för dig som kund/besökare.
  • Webbplatsens död – tänk på att det handlar om närvaro, inte om att det ska finnas en webb”plats”. Lösningen kanske är att vara mer aktiv på webben, prata med kunder och besökare i sociala nätverk och andra ”platser”.
  • Om hela eller stora delar av webbplatsen bygger på inifrånperspektiv, then you’re in deep shit

Vad bygga i då?

Det enda du behöver tänka på är att ingen eller få ”bygger” webbplatser längre. ;) Ett stalltips, kolla WordPress

Vill du grotta ner dig mer i ämnet och få massor av tips, se gärna Mashable 40+ Web Design and Development Resources for Beginners.

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.