Kategorier
Sociala media

Karlstads kommun gör lite misstag med Facebook – ouch!

[Uppdatering 5 september]
Som ni ser i kommentarsfältet så  har det uppstått förvirring, här och även på Karlstads Facebook om att det skulle röra sig om personers personliga mentala inställningar. Något jag aldrig pratat om, utan det har hela tiden handlat om inställningar i Facebook. Märkligt nog har Karlstads kommun på sin Facebook försökt förtydliga i tron om att det tolkats som mentala inställningar. I övrigt tipsar jag gärna om Gunnar Barks tips till kommunen kring hur de kan hantera sitt Twitterkonto. Enkla, klara och tydliga tips. Jag ser fram emot en god Twitter- och Facebookhöst från Karlstads kommun. Potentialen, viljan och kompetensen finns där så det kommer ordna sig till slut.

——————

Karlstads kommun sjösatte sin officiella Facebook-sida i dagarna, ett gott och uppskattat initiativ och kommundirektören ser dess främsta syfte att fånga in synpunkter från medborgare. Jag hade även tillfälle att träffa delar av deras ansvariga redaktion och drivare bakom Facebooksatsningen under förra veckan på #smios.

Å som i många initiativ så uppkommer det barnsjukdomar i början…och jag tror att det hänt här, för i morse stod denna post på FB:

Snapshot från Karlstads Facebook
Exempel på felbeslut

Jag har mörkat ett identifierbart personnamn. Å detta är märkligt. Här har kommunen riktat sig personligen till en person med namn och allt samtidigt som man har uppmanat denna att ändra i SINA inställningar. Å mycket riktigt, bara minuter senare ser det ut så här:

Reaktionen

Det är den utpekade personen som påpekar inställningarna, samt vi ser redan reaktioner att det går att uppfatta som att kommunen ”hänger” ut en enskild.

Så Karlstad, försiktigt nu, ni är på en helt annan spelplats än kungörelser, insändare från kommunen i tidningar, er egen webb osv. Uppmana om önskemål hur ni vill att Facebooksidan ska användas, men gör det i generella ordalag, hänvisa till en sida som beskriver hur nu ser på ”dialog”, vänd er direkt till någon om det behövs, men avgör vilken kanal och form av privat angelägenhet som krävs – i kort, var försiktiga nu.

I övrigt, gött initiativ och hoppas det blir lyckad närvaro på Facebook! :)

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.