Kategorier
Tankesmulor

Den logiska klarheten hos en mördad statsminister – 45 år sedan

Oavsett vilken politisk åsikt vi har, eller tror oss ha, så behöver vi alla bli påminda om ord som i sitt innehåll är så tydliga och klara att de genast slår hål på rädslans fega plakat och svavel.

Hör vi dagens ledande politiker säga detta? Nej… För dem handlar det om att behandla andra i block och partitillhörighet, om vi ska ha betyg i sexan eller sjuan, om vi ska ha RUT eller inte, om att fiska röster, och att konsekvent vägra ta debatt om vad DE tror på, inte om vad andra INTE ska tro på.

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.