Kategorier
Konceptualisering Sociala media

Du är Kevin Bacon eller någon som känner honom

DN.se hade i dagarna artikeln Du är dina sociala nätverk som tog upp hur individen och de sociala nätverken hon är del av formar henne mer än hon tror. Vilka relationer vi har och i vilken position vi har i nätverken avgör våra möjligheter mer än vår egen individuella självständighet.

Men…vem trodde på motsatsen?

I vilket fall, dammar av en gammal post jag skrev för några år sedan. Behöver påminna mig själv…
______________________

Einstein sökte en konstant, en absolut oförändrad storhet som kunde stå som förklaringsgrund till otaliga förunderliga fenomen i vår värld och utanförvärld. Han fann den i ljusets hastighet. I filmens värld finns en annan konstant och det är Kevin Bacon. Inget släktskap med Francis eller Roger Bacon vad jag vet. Det finns flera varianter av samma tema, men jag gillar själv Six degrees of Kevin Bacon. Det är ett spel/sysselsättning/tankekonstruktion som bygger på att oavsett vilken film du väljer så ska du inom sex steg komma fram till Kevin Bacon.

Perfekt spelplan är givetvis filmdatabasen imdb.com. Välj en film, skådis, producent, eller manusförfattare o dyl och försök att via länkar klicka som mest sex steg till den gode Kevin. Okej, det underlättar om du är cineast, but try it, U might like it. Vill du ”fuska” så kan du alltid använda The Oracle of Bacon at Virginia eller undersida Star Links för att testa nån annan konstant än Kevin.

En annan variant av en sådan här lek av komplexa nätverk, social network analysis, metriker är att det oxå är sex steg från dig till George DoubleYou Bush. Nu är ju presidentkopplingen rätt så meningslös och endast en lek med delmängder och storheter, medan Bacon-imdb är kul, kreativ och ”testbar”

Martin Rosvall, nyss disputerad fysiker vid Umeå universitet, pekar i sin forskning på hur information i nätverk som använder sig av mer än tre steg (three degrees of Kevin) är informationsfattig och i stort sett verkningslös. Han visar t ex att det är enklare att hitta på Manhattan med dess raka och korsade gatunät än i Umeås mer komplexa och ostrukturerade gator. Manhattans mer enkla rutnät kräver färre frågor (antalet informationssteg är färre, färre Kevinbacon-degrees) för att orientera sig, än att fråga nån i Umeå om liknande saker. Förutsätter att båda städerna är obekanta för dig givetvis.

Alltså, det handlar enligt Rosvall om information, och framförallt tillgång till värdefull information. Vi vill ha tillgång till färsk information. Vill du ha jobb via kontakter kommer du att få det inom tre steg, i stort gränsen redan vid två. Du känner någon – ett steg. Du känner någon som känner någon – två steg. Men att känna någon som känner någon som i sin tur känner någon – tre steg – är nästan verkningslöst och har mycket lågt informationsvärde. Interaktionsnivå är obefintlig. Ordinationen för att få nytt jobb enligt Rosvalls modell är alltså att se till att ha högt informationsvärde, få steg och öka interaktionsnivå, dvs snacka dig till jobbet. Undvik att göra som Aleksey Vayner bara, Yalestudenten som gett CVn ett ansikte (länk till YouTubevideon).

He´s on to something. Inte svårt att se Rosvalls konstant inom informations- och kommunikationsbranschen. Vi orkar bara ögna igenom tre resultatsidor från sökmotorn. Tre hierarkiska nivåer på en webbplats ska helst inte överskridas. Mer än tre fonter eller typsnitt blir rörigt. Systemarkitekturer i flerskikt är ofta tre, nu även ofta fyra, även om den del vill baka in processer och användare som egna skikt (sure…knappast). Talet tre verkar magiskt inom information och nätverk…

Jan Guillous argument mot bloggens betydelse, att det till slut tas upp i ”riktiga” media, faller om tre informationssteg sker. Kom ihåg, vi vill ha färsk information och om det går tre steg eller över så är den nästan värdelös. Så om stegen är händelsen källa1bloggen -”riktiga” media, blir informationen hos sista steget, media, lågt värderad och inget vi kommer vilja ägna tid eller betala för. Givetvis bygger det här på att alla steg anses tillhöra informationsnätverket. Bloggens spridning och läsfrekvens spelar roll om den ska anses tillhöra nätverket i stegexemplet här ovan.

Så, Guillou, take it from Rosvall. Se till att hålla dig inom tre steg, annars lär ingen mer lyssna på dig. Himla tur att kyrkomötet i Nicea år 325 stannade vid treenigheten och inte lade sig till med fyrenigheten. Då skulle det ha än mindre och värdelöst informationsvärde. Intressant nog som en variant av Four degress of God, eller Kevin Bacon, beroende på ens trosuppfattning.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.