Kategorier
Medialandskapet

When a picture says less than thousand words

The drop of internet access from Egypt

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.