Kategorier
Arbeta med kommunikation Det politiska djuret

Man måste bara älska CIA

när de har så här fina disclaimers på sin webb när man försöker lämna den.

Disclaimer hos Cia.gov

All denna fuzz bara för att komma hit… CIA på tio minuter.

http://www.youtube.com/watch?v=6k_pZ5lBg14

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.