Kategorier
Medialandskapet Sociala media Tankesmulor

Dag 28 – en låt som får mig att känna skuld

Det paradoxala är att låtens titel och ansats handlar om att inte känna varken skuld eller ånger. Jag VET heller inte riktigt varför jag kan känna mig skyldig kopplat till låten. Jag tror att skuldkänslan ligger i att behöva erkänna att det Robbie sjunger om är en del av det som är verkligt och att vara en del av vuxenvärlden. Å det är ju jobbigt…

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.