Kategorier
Arbeta med kommunikation

En dag ska jag göra ett blogginlägg…

…som jag ännu inte tagit tag i. Som legat och gnagt länge. Men såg precis Lena Hammarbäck i twitterflödet ta upp min issue via frågan om att vara en teknisk kommunikationsnörd. Erik Sellström har tidigare varit inne på liknande frågor om informatörens död och även den gode Mattias, @jetuma, tog upp gränsdragningar mellan yrkesroller samt Johan Axell anspelade på tvetydigheter i diskussion kring Informationsföreningens namnbyte.

Det gäller informatörens yrkesroll och vad den egentligen innebär, eller borde innebära. För även jag, likt de ovan, jobbar antingen i gränslandet mellan information, IT och verksamhetsutveckling samt ser sig inte känna igen sig i den ”traditionella” informatörsrollen.

Det är det blogginlägget jag ännu inte tagit tag i. Men snart så…

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.