Kategorier
Arbeta med kommunikation Kriskommunikation Medialandskapet

Helin och Mattsson med en släng af Donner

Jag hade förmånen, och jag säger förmån, att ta del och vara en del av tredje omgången av krisseminariet Bakom Rubrikerna. Kort förklarat, det är närmast en speedkonferens med många korta presentationer med utgångspunkt i hantering av kriser av medialt slag. En moderad skapelse av Paul Ronge i samarbete med Midfield Media.

Personer vid podiet varierade över dagen. De flesta är kända till namnet men kör en snabb re-cap. Ulrika Schenström fd pressekreterare till Reinfeldt, Elisabeth Lindgren kommunikationsdirektör SJ, Cathrine Westerberg-Wigzell informationschef Åhléns, Johan Persson fd informationschef Trafikverket, Erik Amcoff informationschef HQ Bank, Eva Larsson infochef och Per Vikström pressinformatör Östersunds kommun, Johan af Donner ”förskingrare” Röda Korset och Cancerfonden, Elisabeth Tarras-Walhberg, Thomas Mattsson chefred Expressen, Jan Helin chefred Aftonbladet, Lars Nylén GD Kriminalvården, Ingrid Törnqvist utrikeschef SVT, Charlotta Ozaki Macias, kansliråd East Asia på UD samt givetvis Paul Ronge.

Till detta var vi 30 till 50 kommunikationsproffs, som Dagens Media uttryckte det. Hm.

Det är minst lika mycket för min egen del (om inte mest) som att förmedla, men lägger in mina tweets här, som ögonblicksbild av hur jag i realtid uppfattade saker.

Vi måste ha kommunikatörer i ledningen! -Ulrika Schenström

Media är en strategisk styrelsefråga mina vänner! -Ulrika Schenström

Slogs artikelrekord kring SJ under 2010 enl Elisabeth. Nu om tåg 437..

Det var de starka som sprang till restaurangvagnen -Elisabeth Lindgren

Jag vet vad tåg 437 är, där behövde vi o Trafikverket tänka om. -Elisabeth Lindgren

7 års byggstopp, 100 milj i skadestånd, nytt buzzord – Rhoca Gil… Hallandsåsen

Enligt Trafikverket hade de 250 000 tittare via webben när första vändröret bröt igenom Hallandsåsen. Kan det stämma?

Hallandsåsen väckte betydelsen av kommunikation i en hel bransch -Johan Persson

Erik Amcoffs berättelse om HQ-kraschen är fascinerande.

Jobbar du i organisation m krisansvar, bjud in Östersund kommuns kommunikatörer o ta lärdom från #cryptosporid krisen.

’Jag tror jag aldrig kommer förlåta mig själv’ -Johan af Donner

Nu, @JanHelin och @ThomasMattsson tillsammans på#bakomrubrikerna Helin pratar Silviafoten och fotografhändelsen.

Intressant, @ThomasMattsson ”varnar” företag/organisationer att vara för proaktiva vid kriser och försöka sätta agendan.

Både @JanHelin och @ThomasMattsson dissar Obama-administrationen i hur de hanterat Usama-bilder.

Ah, @paulronge ifrågasätter nu @ThomasMattsson ”varning” att vara för proaktiv och använda sina egna kanaler.

Btw, kanske är en effekt av konvergens i medier, men @JanHelinoch @ThomasMattsson funkar bra som tag-team

I grunden är det bra att allmänhet/företag/politiker nu har större möjligheter att föregå media via socmedia – @JanHelin

Man öppnar en farlig dörr om man börjar bli för uppnosig mot media – @ThomasMattsson @JanHelin något mjukare linje

Både @JanHelin @ThomasMattsson använder Twitter mer som intake nuförtiden. Jag känner klart igen mig.

’Utmärkta distributionskanaler, men ytterst få originalnyheter skapas via socmedia i Sverige’ (@ThomasMattsson +1 på den.

’Granska granskaren stärker demokratin och journalistiken blir än mer relevant’ @JanHelin

Sa verkligen Lars Nylén nyss att 1/3 av Kriminalvårdens klienter är psykopater?

Jag tänker inte nämnvärt ta upp tvetydigheten, eller inte, i Johan af Donners korta framträdande. Det finns de som verkligen ogillar det i webbvärlden, men som så ofta, de som uttalar sig har sällan själva varit närvarande. För mig var det värdefullt att få ta del, och som jag vet Thomas Mattsson varit tydlig med, det handlar inte om förväxling med sympati. Konferensen är ett forum för att ta lärdom, inte ett dömande forum. Det har vi nog med i övrigt. I slutändan handlar det om vilken värld vi vill leva i. En värld där även brottslingar har rättigheter och kan behandlas med mänskligt värde, eller en värld där vi instrumentellt och kategoriskt sållar in människor i vi-och-dom och dömer samt fördömer, gärna på avstånd, och för alltid, utan försoning. Jag väljer den förra.

En konferens som Bakom Rubrikerna med flertalet olika berättelser om kriser hamnar alltid i samma slutsats. Det finns ingen kris som är den andra lik i hur man ska agera. Inte om man eftersträvar en slags mall med ”om x händer så gör y”. Vi som jobbar med krisinformation vet att det inte är själva krisen i sig vi jobbar med, utan det är bilden, bilderna och uppfattningar av krisen som är vår spelplats. För de flesta utom blåljusmyndigheter är även detta som ÄR krisen. Tyvärr är förståelsen för detta inte helt genomlyst hos flertalet ledningar i företag och myndigheter. Alltför ofta läggs fokus på att ”fixa” krisen vilket i sig är ett felslut. Krisen, per definition, är redan ett faktum.

Mer om konferensen, se gärna Paul Ronges och Thomas Mattssons egna tankar.

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.