Kategorier
Arbeta med kommunikation Internt Konceptualisering

De flesta intranät är fula

De är inte bara fula, de är ofta även ofärdiga, ungefär som att de aldrig hinner bli färdiga. Men det är inte ofärdigheten jag tänkte ta upp, utan det var IBF24, intranet benchmarking forum, som triggade igång mina tankar. De har haft sin årliga ”tävling” kring intranät där IBF Forums medlemmar får skicka in förslag på intranät. Det sker röstning och sen lyfts tio fram och några omnämns sedan lite extra.

Å varför, varför gör vi våra intranät så fula? För ärligt, klart de är. Fula alltså. Ofärdiga kommer de alltid vara, oavsett dräkten.

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Det intranät som fick högst betyg, Government of British Colombia, är ett visuellt drivet intranät. Eller som det sägs:  its stunning use of colour and photography, which it combines with strong functional elements. Om det är för bakgrundsbilderna som gett höga poäng så ställer sig nog de flesta frågande till vad det har med saken att göra. Gör knappast intranätet bättre. Själva satsytan med göttegrejer ser däremot ut att fungera. Ett intranät som även ställer högre krav på informationsansvaret vad jag kan se. [/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Det slumrande ESA nämns oxå i positiva ordalag för good use of colour and typography, creating a calm look and feel. Hm… Ja, men jo, det är inte så spretigt i alla fall. Men den känns 10 år gammal. Ett strukturdrivet intranät med oklar hantering av den stora nyhetsytan. En yta som mer verkar handla om att berätta för medarbetaren vad ESA har för sig externt. Ett intranät som påminner om… [/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]..det här. Å nu viner stenarna i glashuset. För varför inte lägga in en bild från ett intranät under egen flagg? Ok, det är som alla andra här en ögonblicksbild och ger inte kontexten. Men jag ser det som ett tidsdokument, en påminnelse om vad som håller på att förändras, vad som är fel, vad som funkar, vad som är arv. På tal om gammalt, själva plattformen är 2002, MSCMS, men det infördes i organisationen långt senare. Likt ESA ovan är det strukturdrivet och kännetecknas av nyhetsartiklar. Just vid detta tillfälle är det inga tumnaglar bland artiklar, men ytan kan ha bilder. Tanken är att det ska vara uppgiftsdrivet för medarbetaren, but lets be honest, dess dagliga innehåll pekar mer på en osäkerhet och en, i mitt tycke, överdriven önskan från en arbetsgivare att ”föra ut information”. Men intranätet fungerar, anses pålitligt, ha korrekt information och vara ett bra stöd. Ska inte göra en story om just det här intranätet nu, men vi håller på att konsolidera våra intranät (jo, vi har flera olika ”stödytor”) till ett och samma, integrera med andra verksamhetssystem, personalisera, på ”riktigt” göra det uppgiftsbaserat och ”kommunicerande” och slå ihop 21 + 1 myndigheter till samma intranätplattform.[/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]En text om intranät och nya sådana kan inte undvika att ta upp arbetet med Örebro kommuns. Få som har missat deras klickbara prototyp. Finns flera saker som är intressanta med det projektet, men framför allt den öppna processen (tack Björn och Carina) och den tid som projektet som helhet har och kommer ta. För den är väl tilltagen, 2009 till 2013… På tal om fulhet, prototypen ska inte belastas, den visar INTE hur det kommer se ut. Vill du veta hur så är mitt förslag att just, se på förslagen. [/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Slutligen, varför har jag med Verizon? Just nu, efter en kall Red Stripe, lite oklart. Men det är ett exempel på intranätmiljö som inte försöker vara vad vi normalt förknippar med intranät. Det är avskalat, närmast bloggbundet, rollbaserat, ostrukturellt med struktur osv. Jag väljer ett sådant anyday över de övriga här ovan. [/wpcol_1half_end]

 

 

 

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.