Kategorier
Tankesmulor

Not in the Palm of my hand

Debaklet kring HP Touchpad bär märken efter ett projekt som blir så stort att det organisatoriskt börjat leva sitt eget liv och inte kunnat stoppas på grund av hierarkisk prestige. Likt en del projekt i myndigheter…som jag själv upp/genomlevt.

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.