Kategorier
Tankesmulor

kentson: Photo (cassette tapes)  Bring back my tapes!

kentson: Photo (cassette tapes) Bring back my tapes!

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.