Kategorier
Tankesmulor

Skulle Regeringskansliet göra något liknande?

Tweet från The White House för några minuter sedan.

Find #Hurricane #Irene preparation tips @ http://ready.gov & http://listo.gov. For latest storm updates follow @fema & @CraigatFEMA

Vi har inte längre något krishanterande kansli hos Regeringen. Det fanns en kort tid, som en eftergift efter tsunamin i Thailand, men är nu i träda. Istället är det “tillbaka” till vissa myndigheter, det närmaste är @MSBse som i sin form kan liknas vid @fema. Till “vardags” funkar det alldeles utmärkt, men vid en riktigt stor katastrof skulle den krisledande synligheten från Regeringen (som måste ta det) bli lidande. 

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.