Kategorier
Tankesmulor

Hur sociala media används i rekrytering, åtminstone over there…

Det är klart intressant att se förändringar i hur tillfrågade företag och rekryterare sett och ser på sociala nätverk i rekryteringsprocesser. Ska vi tro på Career Enlightenments undersökning så har vissa saker fått en dramatisk ökning. 

Infographic - via Mashable

Nu avspeglar denna den amerikanska marknaden, och en tydlig skillnad mot svenska förhållanden är hur vi använder LinkedIn. Det har inte fått lika stor genomslagskraft här, något som även skiljer sig från flera närliggande europeiska länder. Frågan är hur bilden skulle se ut i Sverige, finns det ens någon liknande sammanställning? Jag vet inte. Det vore klart intressant i så fall. 

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.