Kategorier
Arbeta med kommunikation Det politiska djuret Medialandskapet

Råder förvirring nu om pliktexemplar och webbsidor till KB

Nyheter sprids fort, och de flesta verkar bara kopiera-klistra. Så om det blivit fel tidigt i kedjan ärvs detta genom hela nyhetsflödet. Är det inte förvirrat kring regeringens nya deal kring att massmediahus nu ska leverera sida webbsidor till KB? För det är ju så det stått överallt, att det är webbsidor som ska överföras.

Men att det handlar om webbsidor, var har de fått det ifrån? Ser att ComputerSweden, Feber,  t om SVT med Jan Björklund och projektansvarig på KB, alla verkar ha glömt själva lagrådsremissen, Leveransplikt för elektroniskt material.

2 §   I denna lag förstås med elektroniskt material en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning

Såväl Björklund som projektledaren hos KB slirar på det mesta tycker jag. För i praktiken kommer detta vara dokument, bilder, filmer osv, inte webbsidor. Nej, det står inte så uttrycklingen i remissen, men den bygger på en annan utredning Leveransplikt för elektroniska dokument från 2009, och där i står mer i klartext:

Leveransplikten bör omfatta bara publicerade ”färdiga” elektroniska dokument och inte i sig sådana dynamiska företeelser som webbsidor och databaser eller programvara.

Men det står ju inte alls i det nya från Regeringen att det INTE ska vara webbsidor! Nej, men man får läsa mellan raderna… :)

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.