Kategorier
Tankesmulor

#Tumblr is an emerging player, beating Twitter on time spent according to Nielsen. Also, Internet us

#Tumblr is an emerging player, beating Twitter on time spent according to Nielsen. Also, Internet us

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.