Kategorier
Tankesmulor

Things that can make me change to iPhone… #DJ laughingsquid: Turntable.fm Releases iPhone App

Things that can make me change to iPhone… #DJ laughingsquid: Turntable.fm Releases iPhone App

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.