Kategorier
Tankesmulor

Not the sneezing panda, but close. Things not often seen in my parts of the woods, but I wish it was

Not the sneezing panda, but close. Things not often seen in my parts of the woods, but I wish it was

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.