Kategorier
Tankesmulor

Let us never forget Stock, Aitken and Waterman…

Let us never forget Stock, Aitken and Waterman…

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.