Kategorier
Tankesmulor

How will Milou sound in the Spielbergian world I wonder…

How will Milou sound in the Spielbergian world I wonder…

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.