Kategorier
Tankesmulor

But still, the gap between those included and those excluded are there. Not all kids born in the last 15 – 20 years are digital natives. Far from it…

52 percent of kids under age 8 have access to mobile media

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.