Kategorier
Tankesmulor

Love #movies? Got 40 seconds? Not gone in 40 seconds… Or why not take an audiovisual journey t

Love #movies? Got 40 seconds? Not gone in 40 seconds…

Or why not take an audiovisual journey through 366 films.

curiositycounts:

60 years of cinema in 40 seconds, part of the “32 Days of Movies” series on The Dancing Image

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.