Kategorier
Tankesmulor

Finally, the enigma behind the Carlton Dance is solved. And somewhere in the evolution of dance it h

Finally, the enigma behind the Carlton Dance is solved.

And somewhere in the evolution of dance it has its place. 

With that said, there’s no one like the magnificant Jazzy Jeff!

90s90s90s:

The origin of the Carlton Dance.

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.