Kategorier
Tankesmulor

-You’ve been with him as well! Despite house arrest! That man never ceases to amaze me…

-You’ve been with him as well! Despite house arrest! That man never ceases to amaze me…

Av Fredrik Andersson

Fredrik Andersson, skribent och kreatör för webbplatsen. De tankar, idéer och åsikter som uttrycks här är mina egna som privatperson.