Zoonoser och myggor

Vi är duktiga på att hantera epizootier planeringsmässigt, men en ” flygande” zoonos på halsen? Där kan vi gå ”bet”. Med förändrad klimatbild i Europa, varmare och fler vattenflöden…mmm. Dags jag kollar över epiplanen på Styret.

Review of status and public health importance of invasive mosquitoes http://bigmedicine.ca/wordpress/2012/05/europe-review-of-status-and-public-health-importance-of-invasive-mosquitoes/

The inherit problem with Google+

Well, yes, I do feel like +Bradley Horowitz expresses it in Wired: ”The biggest challenge they face is what we call the noisy-stream problem, in which a few active people overwhelm the conversation…” And yes, I can curate better and take more control over what is flowing and from where, but there is an intuitive problem inherit in Google+ . It’s so easy to put people in circles and in that sense, broaden your horizons. But at the same time, the easiness in that function (putting people in circles) is engineerical driven, not usability driven.

It’s a difference in approach. Google should have started with the flow, and then look at how people want their flow. Instead it seems that they started with the functions of circles, and then, now, are trying to solve the noisy-stream problem.

I may be wrong, but this is how I see it.

Hur använder du din ”smarta” telefon?

Nu är detta en amerikansk ögonblicksbild från Pew Research Center, men bilden för mer nära förhållanden lär inte vara annorlunda. Eller? Finns motsvarande studie för Sverige? Ser jag till min egen bild så skulle Tweeting, Text Messaging och  Social Networking ligga i topp, förmodligen i den ordningen. Gaming i absoluta botten.
Smartphone Usage Infographic
Source: Tatango Mass Text Messaging

Hur ser din egen bild ut? [polldaddy poll=5521353]

 

Råder förvirring nu om pliktexemplar och webbsidor till KB

Nyheter sprids fort, och de flesta verkar bara kopiera-klistra. Så om det blivit fel tidigt i kedjan ärvs detta genom hela nyhetsflödet. Är det inte förvirrat kring regeringens nya deal kring att massmediahus nu ska leverera sida webbsidor till KB? För det är ju så det stått överallt, att det är webbsidor som ska överföras.

Men att det handlar om webbsidor, var har de fått det ifrån? Ser att ComputerSweden, Feber,  t om SVT med Jan Björklund och projektansvarig på KB, alla verkar ha glömt själva lagrådsremissen, Leveransplikt för elektroniskt material.

2 §   I denna lag förstås med elektroniskt material en avgränsad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhand bestämt innehåll som är avsett att presenteras vid varje användning

Såväl Björklund som projektledaren hos KB slirar på det mesta tycker jag. För i praktiken kommer detta vara dokument, bilder, filmer osv, inte webbsidor. Nej, det står inte så uttrycklingen i remissen, men den bygger på en annan utredning Leveransplikt för elektroniska dokument från 2009, och där i står mer i klartext:

Leveransplikten bör omfatta bara publicerade ”färdiga” elektroniska dokument och inte i sig sådana dynamiska företeelser som webbsidor och databaser eller programvara.

Men det står ju inte alls i det nya från Regeringen att det INTE ska vara webbsidor! Nej, men man får läsa mellan raderna… :)