Kategorier
Arbeta med kommunikation Det politiska djuret

Man måste bara älska CIA

när de har så här fina disclaimers på sin webb när man försöker lämna den. All denna fuzz bara för att komma hit… CIA på tio minuter. http://www.youtube.com/watch?v=6k_pZ5lBg14