Crowdsourcing and city planning in beautiful harmony.  Reminds me of Point of Position’s map s

Crowdsourcing and city planning in beautiful harmony. 

Reminds me of Point of Position’s map service – Åsiktskartan

climateadaptation:

Innovation of the day: Crowdsourcing the locations of NYC’s bikeshare program. You can suggest to NYC DOT where to locate the new bike sharing kiosks! The program will have over 10,000 bikes with 600 stations. The second image shows the GIS results from a total FTW geek-out by cartographer/blogger Steven Romalewski

washingtonpostinnovations: How the journalism sausage gets made: The Washington Post splash page tha

washingtonpostinnovations:

How the journalism sausage gets made:

The Washington Post splash page that contains recent and archival 9/11 stories and multimedia was first sketched on an iPad using the Penultimate app. The Post’s website is built on a modular system that allows producers and editors to arrange modules like building blocks to create a full page.

Mark S. Luckie / National Innovations Editor

De flesta intranät är fula

De är inte bara fula, de är ofta även ofärdiga, ungefär som att de aldrig hinner bli färdiga. Men det är inte ofärdigheten jag tänkte ta upp, utan det var IBF24, intranet benchmarking forum, som triggade igång mina tankar. De har haft sin årliga ”tävling” kring intranät där IBF Forums medlemmar får skicka in förslag på intranät. Det sker röstning och sen lyfts tio fram och några omnämns sedan lite extra.

Å varför, varför gör vi våra intranät så fula? För ärligt, klart de är. Fula alltså. Ofärdiga kommer de alltid vara, oavsett dräkten.

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Det intranät som fick högst betyg, Government of British Colombia, är ett visuellt drivet intranät. Eller som det sägs:  its stunning use of colour and photography, which it combines with strong functional elements. Om det är för bakgrundsbilderna som gett höga poäng så ställer sig nog de flesta frågande till vad det har med saken att göra. Gör knappast intranätet bättre. Själva satsytan med göttegrejer ser däremot ut att fungera. Ett intranät som även ställer högre krav på informationsansvaret vad jag kan se. [/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Det slumrande ESA nämns oxå i positiva ordalag för good use of colour and typography, creating a calm look and feel. Hm… Ja, men jo, det är inte så spretigt i alla fall. Men den känns 10 år gammal. Ett strukturdrivet intranät med oklar hantering av den stora nyhetsytan. En yta som mer verkar handla om att berätta för medarbetaren vad ESA har för sig externt. Ett intranät som påminner om… [/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]..det här. Å nu viner stenarna i glashuset. För varför inte lägga in en bild från ett intranät under egen flagg? Ok, det är som alla andra här en ögonblicksbild och ger inte kontexten. Men jag ser det som ett tidsdokument, en påminnelse om vad som håller på att förändras, vad som är fel, vad som funkar, vad som är arv. På tal om gammalt, själva plattformen är 2002, MSCMS, men det infördes i organisationen långt senare. Likt ESA ovan är det strukturdrivet och kännetecknas av nyhetsartiklar. Just vid detta tillfälle är det inga tumnaglar bland artiklar, men ytan kan ha bilder. Tanken är att det ska vara uppgiftsdrivet för medarbetaren, but lets be honest, dess dagliga innehåll pekar mer på en osäkerhet och en, i mitt tycke, överdriven önskan från en arbetsgivare att ”föra ut information”. Men intranätet fungerar, anses pålitligt, ha korrekt information och vara ett bra stöd. Ska inte göra en story om just det här intranätet nu, men vi håller på att konsolidera våra intranät (jo, vi har flera olika ”stödytor”) till ett och samma, integrera med andra verksamhetssystem, personalisera, på ”riktigt” göra det uppgiftsbaserat och ”kommunicerande” och slå ihop 21 + 1 myndigheter till samma intranätplattform.[/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]En text om intranät och nya sådana kan inte undvika att ta upp arbetet med Örebro kommuns. Få som har missat deras klickbara prototyp. Finns flera saker som är intressanta med det projektet, men framför allt den öppna processen (tack Björn och Carina) och den tid som projektet som helhet har och kommer ta. För den är väl tilltagen, 2009 till 2013… På tal om fulhet, prototypen ska inte belastas, den visar INTE hur det kommer se ut. Vill du veta hur så är mitt förslag att just, se på förslagen. [/wpcol_1half_end]

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””][/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]Slutligen, varför har jag med Verizon? Just nu, efter en kall Red Stripe, lite oklart. Men det är ett exempel på intranätmiljö som inte försöker vara vad vi normalt förknippar med intranät. Det är avskalat, närmast bloggbundet, rollbaserat, ostrukturellt med struktur osv. Jag väljer ett sådant anyday över de övriga här ovan. [/wpcol_1half_end]

 

 

 

Snabbkurs i att skapa en webbplats

Har du blivit ombedd att se över en webb och de vill att du ska föreslå förändringar? Står du i startgropar hos ditt företag eller organisation och tänker fixa ny webbplats? Du vet vad du själv gillar, men vet inte var du ska börja? Hur strukturera upp allt? Eller är det så att det bara är ”designen” som de vill fixa till och bett dig titta på det?

För den som är intresserad, här kommer en liten snabbkurs ”snabbt” formulerat.

Det kan vara så att ditt uppdrag från början är för svårt. Inte så att du inte kan komma med mycket mycket bra förslag (vilket du kommer), bara det att designen är underordnad själva hjärtat av webbplatsen – dess innehåll, text, vinkling och struktur. Dvs att det är först o främst struktur, syfte, text, struktur, vad den ska innhålla, VARFÖR, till vem osv som är den viktiga frågan. Svaren på dessa saker ger hur webbplatsen ska byggas ihop, även designmässigt. Design är även navigering, dvs vi orienterar oss mycket via hur det ser, hur ytor förhåller sig till varandra, vad som skapar fokus för ögat, osv.

En del generella saker i punktform som du kan ta med dig

  • Användarcentrerad design – webbplatsen ska byggas utifrån besökarens/kundens behov. Detta kanske inte låg i ditt uppdrag, utan bara design, men det är svårt att ändra design om innehållet och tanken inte funkar. VEM som är kunden, tänkt kund osv, avgör vilken webbplats som ska byggas. Enkla card-sorting övningar med konsulter men även besökare ger bra svar på behoven. Ger även svar på nästa punkt, strukturträd. Om du undrar vad card-sorting innebär så är det enkelt att söka fram på nätet, ett av många är http://www.boxesandarrows.com/view/card_sorting_a_definitive_guide
  • Strukturträd – hur informationen hänger ihop. Ger svar på hur info bakas ihop, var det är överflödigt, hur vissa menyer kan byggas.
  • Lista på funktioner – definieras när webbplatsen erbjuder något utöver ren statisk information. Exempel på vanliga funktioner är Sök, kontaktformulär, nyhetslistning, kalender, anmälningsmöjligheter, skriv-ut, webshop, Share-möjligheter (dela via Facebook, Twitter t ex). Inom varje funktion döljer det sig sen givetvis en uppsjö olika möjligheter.
  • Tema – är ett sätt att bygga design kring association mot webbplatsens ämne. Om den handlar om skolmaterial så kan designen innehålla element som anspelar på just skola, pennor, whiteboards eller liknande. Tema är inte så vanligt förekommande utan många kör mer på grafisk symbolik som mer har med förhållande mellan webbplatsens delar än av vad webbplatsen handlar om.
  • Typsnitt och läsbarhet – texten ÄR design och ett bra typsnitt, framförallt i rubriker, kan göra susen. Så kallade webbsäkra typsnitt var mer viktiga förr. Med dagens skärmar så skapas det bra kontrast och läsbarhet även för många mer grafiskt tilltalande typsnitt (okej, fonter…för att vara korrekt).
  • Wireframe – något webbyggarna gärna behöver är skisser på huvuddragen av hur det ska se ut. Papper, penna, färgkritor osv, allt funkar. Häri ligger egentligen kunskapen om den goda webbdesignen. Hur element ska relateras, vad som är tyngdpunkten för ögat, vilka färger ger bättre läsbarhet, vilka ytor tenderar att vara blinda för besökaren, osv. Det finns bra program att göra wireframes via datorn. T ex http://www.mockflow.com/http://www.axure.com/,http://www.balsamiq.com/products/mockups.
  • Vitt ska inte underskattas – god webbdesign vet hur vita partier används, för vita partier erbjuder vila för ögonen och skapar därmed en bättre möjlighet att framhäva det man vill framhäva.
  • Aktiviteter – vad är tanken att besökaren ska göra vid besöket? Avgör behoven av funktioner. Många webbplatser verkar ha som enda syfte att besökaren ska läsa OM, men inte vad företaget/organisationen kan göra för kunden/besökaren. Typexempel är webbplatser där konsulter berättar om vem de är och vad de gjort, men sällan vad de kan GÖRA för dig som kund/besökare.
  • Webbplatsens död – tänk på att det handlar om närvaro, inte om att det ska finnas en webb”plats”. Lösningen kanske är att vara mer aktiv på webben, prata med kunder och besökare i sociala nätverk och andra ”platser”.
  • Om hela eller stora delar av webbplatsen bygger på inifrånperspektiv, then you’re in deep shit

Vad bygga i då?

Det enda du behöver tänka på är att ingen eller få ”bygger” webbplatser längre. ;) Ett stalltips, kolla WordPress

Vill du grotta ner dig mer i ämnet och få massor av tips, se gärna Mashable 40+ Web Design and Development Resources for Beginners.