Kategorier
Tankesmulor

Precis, följ mig så slipper jag berätta på kaffebrejket och i korridoren… Sorgligt osociala vi