Kategorier
Kriskommunikation

När larmet i sig gör skada

Vi har sett det tydligt vid några aktuella kriser och händelser nu – där den sociala informationsspridningen i sig antingen skapar egen kris eller där den direkt försvårar räddningsarbetet eller krishanteringen. Detta är en ny situation som krishanteringsaktörerna inte är förberedda på.

Kategorier
Arbeta med kommunikation Kriskommunikation

Bland ledningar och kriskommunikation

View the story ”Lärdomar för krisledning och kriskommunikatören – #sklkriskom” on Storify]

Kategorier
Arbeta med kommunikation Kriskommunikation

Hur kriskommunikation kan vara frånvarande

View ”Att hantera bilden av krisen” on Storify

Kategorier
Arbeta med kommunikation Kriskommunikation Medialandskapet

Helin och Mattsson med en släng af Donner

Jag hade förmånen, och jag säger förmån, att ta del och vara en del av tredje omgången av krisseminariet Bakom Rubrikerna. Kort förklarat, det är närmast en speedkonferens med många korta presentationer med utgångspunkt i hantering av kriser av medialt slag. En moderad skapelse av Paul Ronge i samarbete med Midfield Media. Personer vid podiet […]