Kategorier
Tankesmulor

Att vara först eller att vara exklusiv #journalist

Är scoop-mentaliteten dålig för nyhetsvärdet och hur förhåller sig det till medborgarjournalister som gärna ser sig vara “först” med att förmedla på 140 tecken? Intressanta tankar från Amy Graham: If the audience doesn’t care who’s first, nobody in the news business can truly win on that basis futurejournalismproject: “The scoop is another scion of the […]