Kategorier
Tankesmulor

#Crowdsourcing i samhällets tjänst. Lite så här vi vill jobba kriskommunikativt.