Kategorier
Tankesmulor

Not the sneezing panda, but close. Things not often seen in my parts of the woods, but I wish it was

Kategorier
Tankesmulor

Det var ju tur att pandan får en “funktion”, så att hon får “värde”. Det är

Kategorier
Tankesmulor

Det var ju tur att pandan får en “funktion”, så att hon får “värde”. Det är