Kategorier
Webbnärvaron

Pricksjuka och twitter

Amplitud, frekvens, resonans… Kan nästan tro jag pysslar med akustik. I detta fall handlar det om twitter. En ledning vill veta.