Om inte annat så bara för att ha det sparat…

 

Var finns liknande i vårt svenska medielandskap? Frånvaron av satirisk analys av politik och omvärld är alltmer svår att finna. Det bästa vi har i Sverige är SR P3:s Tankesmedjan men det är bundet till just radio och P3. Aktuellt exempel är Almedalen och intervju av Jimmie Åkesson. Genomslagskraften är inte lika omedelbar som om det vore TV-bundet, tyvärr.

Vi behöver vår egen The Daily Show, bad!

 

När du fäller mig är det på grund av HUR du är…

…men när jag fäller dig är det på grund av den situation jag är i.

För helvete domar’n, blås då! Inte nog att de filmar, de drar alltid i tröjan! Ser du inte! Jävla fuskspelare, så jävla typiskt, det är ALLTID så här!

Ja, jag var ju tvungen att fälla honom, han hade kommit fri annars. Var en bra gult kort, klart värt det!

Ja, vi förlorade, men det var ju för faan helt omöjligt att vinna, med den domaren, å den där planen är ju alltid värdelös, o så filmade dom till sig den där straffen, inte första gången heller. Vet inte hur många frisparkar som de fick helt jävla gratis…

Jepp, faan vad skönt, vi vann! Vi lyckades med det mesta, alla jobbade stenhårt och tvingade fram ett hårt och fult spel från dom och straffen var solklar. Tur att domar’n såg den, var fasen inte lätt att se!

Så här är vi, närmast ett allmängiltigt mänsklig beteende – vi skyller på disposition när andra gör saker och på situation när vi själva gör saker. Vi och dom. Tyvärr verkar många ha missat denna grundläggande insikt, det vill säga att det ligger till grund för hur vi uppfattar, dömer och bedömer andra och händelseförlopp.

Lika talande exempel, och långt mer allvarligt, är synen på så kallade hedersmord. Lever du i en värld där du misstolkar den utifrån situation och disposition så är du benägen att hela tiden förklara mord bland ”ickesvenska” par utifrån kulturella och dispositionella orsaker (dom ÄR ju så)  men mord bland ”svenska” par utifrån situation (passion, sinnesförvirring, svartsjuka). Vi har otaliga domar där t o m vårt ”blinda” rättssystem gjort dessa felslut. Slår en ”svensk” man ihjäl en kvinna i hemmet gör han det på grund av situationen, slår en utländsk man ihjäl en kvinna i hemmet gör han det utifrån kulturell disposition. Vilket jävla skitsnack. Tyvärr är denna syn vanligt förekommande och en argumentation som används, och utifrån gällande val, numer även i riksdagshuset, av små rädda människor.

Glad nationaldag på er!

Den logiska klarheten hos en mördad statsminister – 45 år sedan

Oavsett vilken politisk åsikt vi har, eller tror oss ha, så behöver vi alla bli påminda om ord som i sitt innehåll är så tydliga och klara att de genast slår hål på rädslans fega plakat och svavel.

Hör vi dagens ledande politiker säga detta? Nej… För dem handlar det om att behandla andra i block och partitillhörighet, om vi ska ha betyg i sexan eller sjuan, om vi ska ha RUT eller inte, om att fiska röster, och att konsekvent vägra ta debatt om vad DE tror på, inte om vad andra INTE ska tro på.

Ännu ett parti med ”demokraterna” i namnet

Såg i NWT att partiet Landsbygdsdemokraterna tror på att komma över 4% spärren till riksdagen. Nej, var inte orolig om du missat att det fanns ett parti som heter så. Du lär inte vara ensam. Jag gjorde en liten post om partiets valmanifest i början av året, och så här på valdagens sista timmar slår jag upp posten igen och flyttar den hit. En post som tog sig friheten att endast byta ut subjekten för manifestet.

[Från Informatören och grannen]

Det är först när man byter ut vissa ord som the evil rears its ugly…

”För Västerndemokraterna är det självklart, att för att kunna uppnå ovanstående målsättningar, måste politiken gällande Indianförekomsten i landet ändras radikalt. Indianförekomsten måste anpassas till mänsklig närvaro och inte tvärtom. Det är orimligt att en majoritet av landsbygdens människor skall omforma sina liv efter de förutsättningar som växande Indianstammar ger. Detta synsätt går aldrig att förena med målsättningen om att kunna leva ett tryggt och harmoniskt liv på en levande landsbygd. Därför anser The free men of the west att Indianer inte går att hysa inom befolkade delar av västerns landsbygd. Var de än må vara inom av människor befolkade delar av landet innebär det så stora negativa ingrepp i människors rätt till ett tryggt och kvalitativt bra liv i den bygd där de vill bo och verka, att det inte kan anses förenligt med grundprincipen om alla människors lika värde och rättigheter. Människor som inte vill leva med Indianer som närmaste grannar, ska inte behöva göra det. Indianer ska då avlägsnas och människor ska inte genom politiska påbud uppmanas att anpassa sig. Det är ingen framkomlig väg för att upprätthålla en befolkad och levande västernlandsbygd, där människor lever i harmoni med naturen på ett sätt som bevarar traditioner och kulturarv för framtiden.

Stammarna av Indianer måste decimeras och Indianer som konsekvent uppehåller sig nära samhällen, byar eller andra enskilda bosättningar ska omedelbart avlivas.
Vad gäller Apache måste, om ”frilevande” Apache ska finnas i Västern, dessa hysas inom klart definierade och obefolkade reservat. Där kan en stam hållas livskraftig och genetiskt stark utan att det påverkar landsbygdens överlevnad och utveckling.

Människor och människors villkor måste prioriteras före Indianerna om människors vilja att leva och verka på landsbygden ska finnas kvar. Och utan aktiva människor överlever varken begreppet ”Levande landsbygd” eller begreppet ”Öppna landskap”.”

Ja…det står så. Bara byt ut några substantiv och du har valår 2010 i Sverige. http://bit.ly/5sxVVN

(Nu har de ändrat sin webb och splittat informationen men länken ovan går till deras variant nu)

Hoppas Jan Björklund skaffar Littorinskägg och blir plutonchef

Det börjar blir old news nu men Jan Björklunds senaste utspel om att rektorer ska kunna förhindra elever OCH lärare att bära heltäckande klädsel kan behöva lite mer mediatid. Nej, nu ljuger jag, han vill förhindra bärandet av niqab eller burka (den senare täcker även ögon), inte bärande av heltäckande klädsel. Han kan SKYLLA på heltäckande klädsel och även som han gör  -KOMMUNIKATION, men bakom all retorik (som är vidunderligt illa underbyggd) så gömmer sig alltför tydligt det kulturellt xenofoba hos Björklund. Något som blivit allt mer vanligt även hos hans Folkparti. Han har inte gått in på hijab vad jag vet….än.

Jan Björklund kommunicerar
Straight out of Compton

– Undervisning är kommunikation, det är att kunna se varandra i ögonen och ansiktet och kunna kommunicera med varandra. Där menar jag att det är extremt olämpligt att tillåta klädsel som täcker ansiktet.

Det roliga är att han inte drar gränsen vid niqab och burka i efterspelet: ”Lagstiftningen skulle naturligtvis även innebära förbud mot andra plagg, t ex om någon skulle vilja bära en sk rånarluva. Principen skall vara att man ska visa ansiktet.” [Björklunds nyhetsbrev]

Rånarluva!? Allvarligt talat herr Björklund. Är detta din retoriska elegans i all sin flärd? Jag baxnar…

Men framför allt, att lägga kommunikationsaspekten som grunden för resonemanget är, från ett kommunikationsteoretiskt perspektiv, helt fel och missvisande. Det är direkt motsägelsefullt. När det gäller den del av face-to-face kommunikation som Björklund tror är primär i undervisning så är den delen försumbar i procent. De sätt vi överför sensedata och information mellan individer sker genom en mängd verktyg och kanaler, där ögonkontakt och ansiktsuttryck är en dels av låg frekvens i undervisning (och informationsutbyte och förlängning som kommunikation), dels av lågt värde i meningsinnehåll. Med Björklunds resonemang så faller de flesta informationsvägar vi har att tillgå och den kommunikativa situationen i undervisning blir klart haltande. För Björklund, det var ju HINDRANDET av att kunna se ögon och ansiktsuttryck som du anser vara det kommunikativa hindret! Eller hur? Det vill säga så pass stort hinder att det inte möjliggör kommunikation mellan individer. Ja just, SÅ är det ju. I vilket fall, du lär ju inte ta till dig det här, för kommunikationen är enligt dig inte möjlig, den sker ju inte face-to-face i det här läget. Det är intressant att du även använder text, webb, nyhetsbrev och radio som kanaler för att föra ut ditt budskap….för hur ska vi kunna förstå då!? Vi ser ju inte dina ögon och ansiktsuttryck! Du måste få det jäkligt stressigt nu i valkampanjen….och behöva söka upp var och envar individ, för det är ju sättet du tycker vi ska kommunicera i UNDERVISANDE syfte. För du vill ju undervisa oss, lära oss vad som gäller, hur vi ska tycka och tänka, hur vi ska agera. Men jag är ledsen, vi FÖRSTÅR inte för vi ser inte dina ögon och ansiktsuttryck.

Skulle vara intressant att se Jan Björklund som sergeant i USAs armé. Där står han inför sin pluton och skriker, där går han och inspekterar och ger order om vad som gäller. Men han blir mer och mer högröd och halstorr med dundrande blodtryck, för ju mer han skriker -God dammit! Look in to my eyes when I talk to you Private Johnson!! desto svårare kommer han få. Men Jan Björklund förstår inte. Han måste ju se ögon och ansiktsuttryck! Å nej, å så har de hjälmar på sig, och är MÅLADE. -But for god sake! Look at me Private!! försöker han om och om igen. Men tyvärr, ledsen JB, men ”protocol” tillåter inte underordnade att se överordnad officer i ögonen. Så är det förstår du. Tufft. Hm. De måste ha en annan syn på kommunikation. Jäkla jänkare!

Nej, Jan Björklund, lägg förslag och säg vad det egentligen bygger på. Göm det inte bakom saker du inte förstår.

Andra om detta:
DN.se
SvD.se