En dag ska jag göra ett blogginlägg…

…som jag ännu inte tagit tag i. Som legat och gnagt länge. Men såg precis Lena Hammarbäck i twitterflödet ta upp min issue via frågan om att vara en teknisk kommunikationsnörd. Erik Sellström har tidigare varit inne på liknande frågor om informatörens död och även den gode Mattias, @jetuma, tog upp gränsdragningar mellan yrkesroller samt Johan Axell anspelade på tvetydigheter i diskussion kring Informationsföreningens namnbyte.

Det gäller informatörens yrkesroll och vad den egentligen innebär, eller borde innebära. För även jag, likt de ovan, jobbar antingen i gränslandet mellan information, IT och verksamhetsutveckling samt ser sig inte känna igen sig i den ”traditionella” informatörsrollen.

Det är det blogginlägget jag ännu inte tagit tag i. Men snart så…